Menu

Přelet nad loutkářským hnízdem v Praze

Z důvodů periodické redokumentace statků zapsaných na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva a Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR proběhly 7. 11. videodokumentace, fotografování a přímý výzkum 31. oborové přehlídky loutkového divadla Přelet nad loutkářským hnízdem v Praze. Výstupem bude poloprofesionální informační film, který bude obsahovat sestřih čtyř inscenací a rozhovoru s režisérem jedné z nich. Získané materiály slouží jako podklad pro další výzkum a jsou součástí zprávy pro orgány Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví, Ministerstvo kultury a jeho prostřednictvím i pro Národní radu.