Menu

Muzičky 2021 – Hrajeme Horňácko

Ve dnech 5.–7. 11. 2021 byl pod záštitou Ministerstva kultury České republiky realizován již 15. ročník dětské hudební dílny „Muzičky 2021“ s podtitulem „Hrajeme Horňácko“. Tvůrčí dílny se zúčastnilo 45 mladých muzikantů ve věku od 12 do 19 let, kterým se aktivně věnovalo 7 lektorů – muzikantů s dlouholetou praxí interpretace lidové hudby Horňácka.

Kurz probíhal formou práce lektorů v menších pracovních skupinách tvořících vždy kompletní nástrojové uskupení cimbálové muziky (1.–3. housle, klarinet, cimbál, kontry a kontrabas) a následné souhry v rámci celého „orchestru“. Důraz byl kladen především na stylovost interpretace lidové hudby vybraného regionu a komunikaci uvnitř hudebního uskupení během souhry. Závěr sobotního večera byl koncipován jako moderovaná „beseda u cimbálu“ kdy se účastníci zapojili do volné hry písní z Horňácka pod vedením Horňácké cimbálové muziky Petra Galečky.

Součástí workshopu byly rovněž odborné semináře zaměřené na region Horňácko – prezentace regionu jako celku, exkurz do historie lidové hudby na Horňácku, ukázky typických tanců regionu a komentovaná přehlídka horňáckých krojů.

Výsledek kurzu bude veřejnosti prezentován během Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2022 v rámci pořadu Muzičky, který bude realizován v areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy Strážnice (skanzen).