Menu

Workshop pro vedoucí mládežnických folklorních souborů

V sobotu 23. října 2021 ožily prostory strážnického zámku tancem a zpěvem u příležitosti Workshopu pro vedoucí mládežnických folklorních souborů. Národní ústav lidové kultury se věnuje také vzdělávací činnosti, a to v mnoha různých podobách a projektech. Pravidelné pořádání workshopů, školení a kolokvií je vhodnou platformou nejen pro předávání a získávání nových znalostí a dovedností, ale také příležitostí, kde se mohou lidé z prostředí folklorního hnutí setkat a vzájemně se obohatit a inspirovat.

Letošní setkání bylo zaměřeno na práci s mládežnickými kolektivy. Akci zahájily Magdalena Maňáková a Markéta Vašulková z Národního ústavu lidové kultury. Účastníci celodenního workshopu, rozděleni do skupin, postupně absolvovali bezmála dvouhodinové lekce zaměřené na správnou techniku zpěvu s lektorkou Klárou Blažkovou, pohybové průpravě a držení těla věnovala praktickou lekci fyzioterapeutka Gabriela Horká a svou osobní metodiku výuky lidových tanců představila Marcela Hastíková.

O účast v kurzu, který absolvovalo bezmála padesát účastníků, byl nebývalý zájem, proto věříme, že se podaří obdobné setkání uspořádat i v příštím roce.