Menu

Ing. Ladislav Michálek

S hlubokým smutkem vám sdělujeme, že nás dnes navždy opustil náš milý spolupracovník a pomocník, bývalý dlouholetý zastupitel obce, organizátor, srdcem i tělem liptálský folklorista, duše Folklorního spolku Lipta Liptál, náš vážený spoluobčan, pan Ing. Ladislav Michálek
Čest jeho památce.

Foto: Obec Liptál