Menu

Třetí seminář projektu Tady jsme doma - Regionální folklor do školy

Ve dnech 1.–3. 10. 2021 proběhl v NÚLK ve Strážnici 3. seminář projektu Tady jsme doma – Regionální folklor do školy. Jednalo se o realizaci semináře z roku 2020, který byl z důvodu pandemie přesunut na letošní rok.

I letošní rok se ukazovaly problémy spojené s pandemií, což se projevilo na poněkud menším počtu účastníku, protože ještě těsně před seminářem se někteří přihlášení ze zdravotních důvodů omluvili. Celkem se zúčastnilo 28 osob.

Příspěvky, které zazněly na semináři, byly rozděleny do tří částí, a to Formy práce v projektu, dále Dílčí projekty a aktivity a O folkloru ve škole. Navíc v podvečer zazněly ještě dílčí příspěvky, které rovněž ukazovaly na nové zkušenosti.  O formách práce i o dílčích projektech informovaly učitelky, které v projektu pracují již několik let. Uváděly tedy zkušenosti z vlastní práce a současně ukazovaly, jak je možné tradiční lidovou kulturu ve vyučování využit v různých vyučovacích předmětech, případně, jak tradiční lidová kultura spojuje nejrůznější témata z Učebních programů. Všechny příspěvky byly kvalitní, a proto také pozitivně přijaty, jak vždy ukázala následná diskuse. Diskuse navíc umožnila i uváděné náměty dále rozvíjet. Mezi letošními příspěvky zazněla také zkušenost z mateřské školy, protože do projektu se nově hlásí i školy mateřské. Všechny příspěvky byly obohaceny konkrétními výtvory dětí (např. z vlastní výroby modrotisku, práce se šátkem, ukázky prací na téma Řemesla u nás v Dóbravníku atp., případně fotografiemi přímo z vyučování).

Celkem zaznělo 12 příspěvků z řad učitelů, dále M. Maňáková přednesla referát o zvykosloví, který nazvala Zvykosloví nejsou jen Velikonoce a Vánoce. Přiblížila účastníkům sběratele Čeňka Zíbrta a zaměřila se na ta zvykosloví, kde svoji roli měly i děti. K letošnímu celoročnímu tématu projektu TJD s názvem Škola, přednesla příspěvek A. Schauerová. Ukázala, že k aktuální nedobré zkušenosti dětí i učitelů s dlouhodobě zavřenou školou z důvodu pandemie dostává naše celoroční téma novou dimenzi. Poukázala na některé historické okolnosti a významné osobnosti, které podobu naší současné školy ovlivnily. Navázala pak odkazem k dětskému folkloru, (a to konkrétními ukázkami), kde se existence školy odrazila. Jako host byla přítomná Jana Polášková a přednesla zajímavý příspěvek z vlastní dlouholeté zkušenosti učitelky a ředitelky školy o místu tradiční kultury ve škole. Příspěvek nazvala Ke kořenům domova.

Na proslovené příspěvky navázala dílna J. Gazárkové, v níž se účastníci učili, jak pracovat s kukuřičným šustím a jak z něj lze vytvořit figurky.

Druhý den byly vytýčeny perspektivy projektu, a to aktuální i dlouhodobější.

Večer se uskutečnila zábava u muziky, všemi zúčastněnými rovněž velmi pozitivně přijatá. Účastníci si s odborným výkladem prohlédli expozice v Zámku a na závěr se účastnili exkurze ve skanzenu, kde odborně vedená prohlídka byla zaměřena na práci s dětmi při prohlídce muzejních expozic.

Lze konstatovat, že uskutečněný 3. seminář projektu Tady jsme doma – Regionální folklor do školy splnil svůj záměr. Poskytl účastníkům semináře, a tedy i projektu, nové poznatky i náměty k práci. Všichni využívali možnosti vzájemně si přátelsky promluvit. Z následných reakcí, vyslovených při odjezdu, případně písemně druhý den, vyplynulo, že oceňuji tyto semináře, protože jim dodávají nové informace i novou chuť do práce. Rádi si rozebrali nové informační letáky o projektu TJD, aby je mohli použít nejen při informování rodičů, ale i pro získávání kolegů z jiných škol.

Na závěr chci poděkovat a ocenit vstřícnost vedení NÚLK, zastoupeném na semináři Mgr. J. Teturovou, za možnost uskutečnit setkání v prostorách zámku.

Alena Schauerová