Menu

Dokumentace Zlaté soboty v Žarošicích

Národní ústav lidové kultury realizoval dne 11. 9. 2021 fotografickou dokumentaci mariánské poutě v Žarošicích. Předmětem dokumentace byly hlavní mše svatá v kostele sv. Anny a přilehlé zahradě za účasti krojovaných poutníků z Moravy i několika slovenských obcí a následný průvod s osvětlenými sochami Panny Marie.