Menu

Výstava Nositelé tradice lidových řemesel a Nemateriální statky tradiční lidové kultury

Dne 10. 9. 2021 byla v Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti zahájena výstava Nositelé tradice lidových řemesel a Nemateriální statky tradiční lidové kultury. Výstavu pořádá Národní ústav lidové kultury ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti. Od roku 2001 obdrželo titul Nositel tradice lidových řemesel přes osmdesát osobností z nejrůznějších oborů lidového řemesla. Na výstavě jsou tedy k vidění práce kovářů, obuvníků, vyšívaček, tkalců, bednářů a dalších.  Čestné místo patří v rámci výstavy výrobcům, kteří titul obdrželi v roce 2021, tedy panu Jiřímu Danzingerovi, Ludmile Farkašové, Filipu Trunečkovi a Miroslavu Vrtěnovi.

V druhé části výstavy je prezentováno dvacet osm prvků aktuálně zapsaných do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Tento seznam byl zřízen Ministerstvem kultury ČR v roce 2008 za účelem ochrany, zachování, identifikace, rozvoje a podpory nehmotného kulturního dědictví na území České republiky. V seznamu jsou zahrnuty nejen lidové tance, hudba, zvyky a divadlo, ale rovněž řemeslné technologie, znalosti o přírodě i projevy lidového léčitelství.

Výstava potrvá do 10. 10. 2021.