Menu

Nositelé tradice lidových řemesel 2021

Předání titulu Nositel tradice lidových řemesel se uskutečnilo dne 10. 9. 2021 v rámci Národního zahájení Dnů evropského dědictví v Uherském Hradišti. Ocenění Nositel tradice lidových řemesel udělil ministr kultury Lubomír Zaorálek výrobcům, kteří se na vysoké úrovni věnují tradičním lidovým řemeslům ohroženým zánikem a svoje znalosti a dovednosti zároveň předávají následovníkům. Letošními oceněnými byli Jiří Danzinger v oboru výroba modrotisku, Ludmila Farkašová v oboru výřezová výšivka, Filip Trunečka v oboru zpracování vápenných omítek a Miroslav Vrtěna v oboru bednářství.