Menu

Knihy krejčovských střihů ve střední Evropě v 16. až 18. století I.

Šimša, Martin

/ Tailor's Pattern Books in Central Europe in the 16th - 18th Centuries I. /

Publikace zpřístupňuje odborné veřejnosti soubor 18 cechovních střihových knih z Čech, Slezska, Polska a Slovenska z období 16. až 18. století. V úvodu publikace je přehledně zpracován vývoj dosavadního bádání, kontextem vzniku cechovních knih střihů, jako významného normativního nástroje krejčovských cechů. Další část publikace tvoří rozsáhlá studie „Vliv krejčovských cechů na formování venkovského oděvu v 16. a 17. století“. Text se věnuje vývoji vztahu krejčovských cechů k městským a venkovským zákazníkům, okolnostem výroby oděvů, potírání konkurence v podobě vetešníků, venkovských fušerů a švadlen a v neposlední řadě i pronikání na venkov, s nímž souvisí vznik tzv. venkovských mistrů. Na základě dochovaných střihů městského a venkovského oděvu v komparaci s pozůstalostními soupisy z Pardubického panství je pojednáno o vývoji mužského a ženského venkovského oděvu. Největší část publikace tvoří edice téměř dvou stovek kresebných střihových tabulí, které obsahují fotografii originálů, přepis textového doprovodu střihu a především komentář a interpretace jednotlivých střihů. Všechny německé, polské a maďarské texty často psané nářeční formou jazyka s množstvím specifických termínů, jsou přeloženy do češtiny a angličtiny. Součástí publikace je výkladový slovník odborných názvů tkanin. Formálně kniha navazuje na publikaci věnovanou knihám krejčovských střihů z Českých zemí, v nichž se nacházejí oděvy mužů a žen ze všech společenských vrstev a navíc textilní součásti výstroje pro vojsko. Ve svém kompletu zpřístupňují publikace soubor 30 střihových knih, což je jedinečný a v evropském kontextu zcela ojedinělý počin. – 381s.
Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2021, 1. vydání, ISBN 978-80-88107-38-5

Publikaci lze získat z metodického materiálu. Více informací na e-mailu.

Obsah:

Úvod
Krejčovské cechy a jejich vliv na formování mužského a ženského venkovského oděvu ve střední evropě 16. až 17. století

EDICE KREJČOVSKÝCH KNIH
Kniha střihů krejčovského cechu z Mostu z roku 1576
Kniha střihů krejčovského cechu z Bíliny z roku 1766
Kniha střihů krejčovského cechu z Broumova z roku 1636
Kniha střihů krejčovského cechu z Dobřan z roku 1692
Kniha střihů krejčovského cechu z Vratislavi z roku 1567
Kniha střihů krejčovského cechu z Přemyšlu z roku 1563
Kniha střihů krejčovského cechu ze Vschovy z roku 1640
Kniha střihů krejčovského cechu v Lešně, polovina 17. století
Kniha střihů krejčovského cechu z Poznaně z let 1628-1747
Kniha střihů mistra Frańca Moyöskiego z Opole z roku 1705
Kniha střihů krejčovského cechu z Trnavy z roku 1708
Kniha střihů krejčovského cechu ze Sabinova z let 1641-1720
Kniha střihů mistra Pavla Radošiče z Kežmarku z roku 1641
Kniha střihů krejčovského cechu z Košic z roku 1760
Kniha střihů krejčovského cechu z Bratislavy z roku 1651
Kniha střihů cechu německých krejčích z Bratislavy, polovina 18. století
Kniha střihů cechu maďarských krejčí z Bratislavy z roku 1762

Překlady
Slovník tkanin
Rejstřík oděvů
Literatura
Vyobrazení v textu