Menu

Vlasta Grycová (* 9. 2. 1943 – † 20. 7. 2021)

20. července 2021 zemřela legendární zpěvačka Vlasta Grycová. Její jméno znají všichni zájemci o folklor a lidovou kulturu nejen v České republice, ale i v zahraničí. Patřila k vynikajícím interpretům lidových písní. Při jejím nenapodobitelném přednesu lidových písní se vždy projevovala hluboká procítěnost a pokora.

Vlasta Grycová se narodila 9. února 1943 v Květné na moravskoslovenském pomezí. Pracovala jako malířka skla v místních sklárnách. Již od raného dětství vyrůstala v prostředí spjatém s lidovou písní. Od své matky Alžběty Končitíkové, jež byla také výraznou zpěvačkou, převzala takřka celý repertoár. Pravidelně vystupovat na pódiích začala již od svých dvanácti let, a to se soubory Javorina ze Strání, později s Hradišťanem, muzikou souboru Olšava, CM Jaroslava Čecha, CM Viléma Zahradníka, se souborem Musica Bohemica Jaroslava Krčka a dalšími. Od roku 1968 započala její intenzívní spolupráce s BROLNem. Účinkovala také v mnoha pořadech na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici.

Celý život zůstala věrna své rodné obci, kde spolu s manželem Josefem vychovali dvě dcery. Prvorozená Anna Přikrylová, dnes známá primáška cimbálové muziky, svou matku pravidelně při vystoupeních doprovázela a později podle ní také celou muziku pojmenovala. V posledních letech Vlasta Grycová působila také v Ženském sboru Netáta ze Strání. Za svůj autentický projev, uplatňovaný zejména při zpěvu balad, milostných písní či ukolébavek, byla mnohokrát oceněna. Její provedení nespočetného množství písní, především z jejího domovského regionu, bude zachováno na desítkách hudebních i filmových nosičů, záznamech z folklorních festivalů a slavností.

Vlasta Grycová zůstane navždy nezapomenutelnou hvězdou folklorního nebe.