Menu

Vernisáž výstavy 40 let MVJVM

Skanzen Strážnice 1981–2021.

Věnováno rovněž významnému životnímu jubileu etnologa Josefa Jančáře a 100 letům od narození architektů Jaroslava Vajdiše a Otakara Máčela.

Dne 30. června 2021 byla v Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici otevřena výstava, která dokumentuje jubilejních 40 let budování a historie Muzea vesnice jihovýchodní Moravy (skanzen Strážnice), zpřístupněného veřejnosti v roce 1981.

Cílem fotografické výstavy je představit návštěvníkům náročný soubor činností, které vedly ke zdárnému vzniku tohoto muzea v přírodě, a mnohostrannost aktivit odborného i výchovně-vzdělávacího charakteru, jimiž se prezentuje. Základem pro úspěšnou realizaci této výjimečné paměťové instituce byla hluboká znalost dobových reálií, načasování a komplexní institucionální a odborné zázemí v tehdejším Ústavu lidového umění. Výsledkem byl promyšlený projekt založený na mezioborové spolupráci mezi etnology, architekty, pracovníky památkové péče a akademickými pracovišti.

Výstava čítá na sto dvacet dobových i soudobých velkoformátových fotografií a čtyři velkoformátové rozvinuté pohledy na rekonstruované areály historických staveb na původním místě (in situ). Vstupní část výstavy je věnována dokumentaci lidové architektury a kulturní krajiny v terénu. Následují snímky z vlastní realizace národopisného muzea od rozsáhlých terénních úprav, převozu roubených staveb až po stavbu vědeckých kopií zděných objektů a zrod „nové vesnice“. V další části jsou pak představeny aktivity v areálu strážnického skanzenu související s jeho oživením při tematických, zvykoslovných a edukačních pořadech. Muzeum v přírodě je zde prezentováno i jako stabilní zázemí pro pořádání folklorních vystoupení v rámci Mezinárodního folklorního festivalu, případně jako kulisa při natáčení známých filmových pohádek.

Výstavu, uspořádanou Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici, je možno zhlédnout v galerii strážnického zámku do 31. října 2021.

Gallery Plugin