Menu

Mimořádný úspěch české etnologie na mezinárodním poli

Česká republika získala pořadatelství prestižního mezinárodního kongresu International Society for Ethnology and Folklore (SIEF), který ve dvouletých cyklech poskytuje prostor pro odborné setkání etnologů a antropologů z celého světa. Místem konání se ve dnech 7. až 13. června 2023 stane Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Vedení SIEF svým rozhodnutím ocenilo nejen tradici a současný stav etnologického výzkumu v České republice, ale také synergii vycházející z kooperace trojice pořádajících institucí. Etnologický ústav Akademie věd České republiky, Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Národní ústav lidové kultury ve Strážnici představují v současnosti vědecká pracoviště, která plní funkci oborových leaderů a realizují špičkový základní i aplikovaný etnologický výzkum.

Uspořádání kongresu v České republice navíc získává i další symbolický moment. Lze totiž konstatovat, že po téměř jednom století se SIEF „vrací domů“. Jeho počátky jsou spjaty s Commission des Arts et Traditions Populaires (CIAP), která se zformovala v říjnu 1928 v Praze, se SIEF čeští etnologové spolupracovali i v nelehkých dobách nesvodody, teprve vysoká míra internacionalizace oboru a jeho přesvědčivé výsledky ale umožnily dosáhnout na prestižní post organizátora kongresu. V uplynulých letech se odehrály kongresy SIEF na různých místech Evropy (Helsinki 2021; Santiago de Compostela 2019; Göttingen 2017; Záhřeb 2015; Tartu 2013; Lisabon 2011; Derry / Londonderry 2008; Marseille 2004). Vedle hlavních referátů globálních oborových „celebrit“ se jednání kongresů SIEF člení do desítek tematických panelů, které svým zaměřením reflektují hlavní výzkumné osy etnologického a antropologického výzkumu. V posledních letech jsou časté i specializované panely filmové, semináře akademického psaní, nebo setkání editorů významných oborových časopisů a samozřejmě bohatý kulturní a společenský program. Setkání více než tisícovky badatelů z různých míst světa se stane mj. další příležitostí pro prezentaci výsledků práce současných etnologů i představení Brna a České republiky jako významného centra vědy a kultury.

Odkaz na videospot k pořadatelství kongresu SIEF 2023 v Brně:

https://drive.google.com/file/d/1CsHzPQ7bnQG1fmcd8C22pW6hvajfHOM5/view?usp=sharing