Menu

Vyhlášení dětské výtvarné soutěže

Vyhlašujeme dětskou výtvarnou soutěž, do které se mohou zapojit nejen mateřské, základní či umělecké školy, ale i jednotlivci. Soutěž se koná při příležitosti plánované květnové výstavy věnované 40. výročí od založení strážnického skanzenu - Muzea vesnice jihovýchodní Moravy. To také bude nosným tématem pro všechna díla.

Vybrané výtvarné práce postoupí do semifinále, kde nejlepší díla v každé kategorii posoudí odborná porota, v níž mimo jiné zasedne i paní Vendula Chalánková, která je autorkou ilustrací nových webových stránek skanzenu pro děti https://nulk.cz/skanzen-prodeti/. Všechny dětské práce budou od května do října vystaveny na zámku ve Strážnici. Vybraní autoři budou odměněni diplomy a dárky.

ZADÁNÍ dětské výtvarné soutěže pro školy i veřejnost - ke stažení PDF

Výtvarná soutěž je určena pouze pro děti a mládež. Výtvarné dílo bude výhradně prací dítěte bez zásahu dospělého. Maximální formát ani technika prací není omezena. Autor si může zvolit libovolnou výtvarnou techniku. Každá výtvarná práce musí být na zadní straně označena čitelnými údaji: celé jméno, třída, zvolené téma (popř. název díla), adresa a e-mailový kontakt. V případě, že se bude jednat o díla dětí z jedné třídy, tak označit hromadně i adresou školy
a jménem vyučujícího pedagoga. Stačí v průvodním dopise. Počet prací zaslaných z jedné třídy je kapacitně omezen na 10 obrázků.

Předem avizujeme, že není v našich silách ani možnostech výtvarné práce vracet. Účastníci soutěže souhlasí s tím, že zaslaná díla budou využita pro výtvarnou soutěž vyhlášenou Národním ústavem lidové kultury (NÚLK). Pro tyto účely může být dílo vystavováno a dílo může být i s uveřejněním autora sdělováno veřejnosti. Zveřejněno bude pouze: křestní jméno, první písmeno příjmení, věková kategorie - třída, a zvolené téma (popř. autorský název díla).

Soutěžní věkové kategorie:

 1. Kategorie: MŠ
 2. Kategorie: 1. – 3. třída
 3. Kategorie: 4. – 6. třída
 4. Kategorie: 7. – 9. třída

Témata:

 • Skanzen, jak ho vidím já (stavby, zvířata, plodiny, …), téma primárně určeno pro mladší děti
 • Práce na venkově – ze života našich předků
 • Zvyky a obyčeje jak je znám z programů ve skanzenu
 • Venkovské stavby jihovýchodní Moravy

Termíny:

 • 15. 4. 2021 zveřejnění propozic,
 • 30. 4. 2021 uzávěrka přijímání dětských prací,
 • 7. 5. 2021 vyhlášení výsledků výtvarné soutěže, OPRAVA 22. 6. 2021
 • a následné vystavení děl na zámku ve Strážnici.

Vybraní autoři budou odměněni diplomy a dárky.

Kontaktní osoba:

Ing. Hana Jechová, 518 306 639, hana.jechova@nulk.cz

Způsob předání:

Obrázky je možné zaslat buďto poštou na níže uvedenou adresu, nebo odevzdat osobně
na vrátnici NÚLK:

Národní ústav lidové kultury - Výtvarná soutěž

Zámek 672

696 62 Strážnice