Menu

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy 1981-2021

Novotný, Martin

Posláním muzeí v přírodě je formou specializované expozice ve volné přírodě podávat pokud možno komplexní obraz vývoje kultury a způsobu života lidu v minulosti. Ve středoevropských podmínkách se jedná především o rekonstrukci venkovského prostředí. V areálech těchto institucí jsou prezentovány historické stavby, urbanismus i životní prostředí. Kromě toho se dnes jedná o důležitá vzdělávací střediska, která významně přispívají k formování historického povědomí společnosti a zprostředkovávají nezbytnou komunikaci mezi minulostí a současností. Nejvýznamnější součástí muzea v přírodě jsou lidové stavby soustředěné s ohledem na zjištěné prostorové, časové, společenské, ekonomické, přírodní a jiné souvislosti, které se promítají do jejich vybavení.

Počet stran: 44
Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2021, 1. vydání
ISBN 978-80-88107-39-2


Obsah:

Co je muzeum v přírodě /skanzen/

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy /MVJVM/ - cesta k realizaci

Nová koncepce výstavby muzea a plány do budoucna

Provoz MVJVM a programy pro návštěvníky

Mapa areálu

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy v datech