Menu

Dopis prezidenta festivalu k realizaci MFF 2021

Vážení přátelé,

vzhledem k současné situaci, která bohužel stále není (a nějaký čas pravděpodobně ještě ani nebude) nakloněna pořádání akcí velkého formátu jako je Mezinárodní folklorní festival Strážnice, zůstáváme všichni stále v nejistotě, v jaké podobě budeme vlastně moci festival 2021 uspořádat.

Dramaturgicko-produkční rada pracuje s několika variantami programové koncepce ročníku 2021, které jsou však závislé na dvou důležitých faktorech. Prvním z nich je skutečnost, že v současné době není souborům umožněno shromažďování, nejsou tedy schopny soustavně pracovat na přípravě tanečních čísel festivalových pořadů. Tím pádem zůstávají v nejistotě také autoři pořadů. Druhým faktorem je otázka, jaká bude situace v červnu, tedy jaký bude povolený počet shromážděných osob v rámci jedné akce. Do tohoto celkového povoleného počtu je nutné započítat jak návštěvníky, tak účinkující, autorské štáby, techniku a ostatní osoby, které jsou do realizace festivalových pořadů zapojeny.

Realizace MFF Strážnice 2021 v klasické podobě je tedy bohužel opět ohrožena, stejně jako v rámci minulého festivalového ročníku. Členové Dramaturgicko-produkční rady proto připravují koncepci festivalu, která počítá s realizací náhradního programu festivalu v rozsahu povolených opatření a se zapojením členů Programové rady a Senátu do přípravy.

Autory pořadů připravovaných pro ročník 2020, jejichž realizace bude pravděpodobně přesunuta na rok 2022, tímto žádám o pokračování v přípravách svého pořadu pro MFF 2022 včetně zachování komunikace s účinkujícími. Věřím, že se bude situace během letošního roku zlepšovat, a že bude možné se časem opět setkávat na společných jednáních a přípravách pořadů ročníku 2022.

Děkuji za pochopení a těším se na spolupráci.

S přátelským pozdravem

PhDr. Martin Šimša, Ph.D.
prezident festivalu

Dopis v *.pdf ke stažení