Menu

Podívejte se na archivní záběry masopustních obchůzek!

Tradiční oslava konce masopustu neboli fašanku se nesla ve znamení hojnosti jídla, pití a zábavy. Na jihovýchodní Moravě byl fašank spojen nejen s průvodem masek, ale také s obchůzkou fašankárů/fašančářů, babkovníků  či skakúnů, tedy tanečníků mužského mečového tance pod šable. Masopustní obchůzka se konala v jednotlivých regionech odlišně, a to během posledních tří dnů před Popeleční středou. Dny bujarého fašankového veselí kontrastovaly s nadcházejícím půstem, tedy obdobím klidu, rozjímání a modliteb, bez zábav a oslav. 

Z videoarchivu Národního ústavu lidové kultury jsme vybrali záznam zachycující podobu fašankových obchůzek v několika obcích okresu Uherské Hradiště. Záznam vznikl v roce 1980 a zveřejňujeme jej ve zkrácené podobě.