Menu

Pozvánka na konferenci Muzea v přírodě a jejich role při záchraně lidové architektury

Národní ústav lidové kultury a skanzen Strážnice - Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy Vás zvou na konferenci

Muzea v přírodě a jejich role při záchraně lidové architektury

konanou ve dnech 12. – 13. května 2021 u příležitosti
100 let od narození architektů Otakara Máčela a Jaroslava Vajdiše
40. výročí otevření Muzea vesnice jihovýchodní Moravy

Pozvánka na konferenci v plném znění ke stažení ZDE

Přihláška na konferenci s pokyny ke stažení ZDE

Místo konání
Národní ústav lidové kultury – vstupní budova Muzea vesnice jihovýchodní Moravy, Bzenecká 1510, 696 62 Strážnice

Témata a cíl konference
Na základě jednotlivých referátů a formou odborné diskuze:
• zhodnotit historii a výsledky snah o záchranu venkovských staveb ohrožených zánikem na jejich původních místech, přemístěním do areálů muzeí v přírodě;
• připomenout činnost architektů Otakara Máčela a Jaroslava Vajdiše a jejich roli při záchraně a dokumentaci památek venkovského stavitelství;
Ing. arch. Otakar Máčel se vedle doc. Václava Frolce a PhDr. Jana Součka podílel na vzniku projektu a na realizaci Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici. Naproti tomu architekt Jaroslav Vajdiš jako vedoucí pracovník SÚRPMO přispěl projekční činností k záchraně souborů lidových staveb in situ (Krátká, Rymice).
• závěrečný blok bude věnovaný budování Muzea vesnice jihovýchodní Moravy;
Především půjde o přístupy v otázce stavby kopií objektů v muzeu, posun přístupu k této problematice v čase a aktualizace koncepce rozvoje této instituce.
I když v r. 2019 byla k otázce muzeí v přírodě vydána kolektivní publikace Muzea v přírodě. Jedinečná cesta muzejnictví a v r. 2020 certifikovaná metodika Muzea v přírodě v České republice. Teoretická a metodická východiska, nelze skanzenologickou problematiku v České republice považovat za uzavřenou a bezproblémovou, a to jak z hlediska koncepčního, tak i prognostického.

Organizační výbor
Roman Tykal, Česká národopisná společnost, Praha
PhDr. Martin Novotný, PhD., Národní ústav lidové kultury, Strážnice
Doc. PhDr. Miroslav Válka, PhD., Ústav evropské etnologie FF MU, Brno

Kontakty
Informace k místu konání – PhDr. Martin Novotný, PhD. (martin.novotny@nulk.cz; tel. 518 306 613);
Přihlášky na konferenci (s krátkou anotací k referátu) zasílejte do 31. března 2021 na e-mail: r.tykal@seznam.cz