Menu

Dramaturgicko-produkční rada MFF

Ve středu 2. 12. od 10.00 hod. bude probíhat on-line jednání členů Dramaturgicko-produkční rady MFF.

Hlavním bodem programu videokonference bude zhodnocení iFolklorní Strážnice 2020 a příprava variant programové koncepce festivalu 2021.