Menu

Kolo udržitelnosti

Dovolujeme si Vám představit pomůcku z oblasti nemateriálního kulturního dědictví, která byla vyvinuta v rámci projektu Partnerství Severní dimenze v oblasti kultury Finskou agenturou pro dědictví a jejími partnery pro účelnější naplňování Úmluvy 2003 o zachování nehmotného kulturního dědictví. Smyslem projektu byla kreativní reakce na podporu udržitelného rozvoje prostřednictvím umění a kultury jako aktivátorů pro rozvoj sociálního diskurzu v ekosociálním, ekonomickém a kulturním směru.

Výstupem projektu je diagram „Nehmotné kulturní dědictví: Kolo udržitelnosti“, který má prakticky sloužit k diskusím a analýzám týkajícím se různých dimenzí udržitelného rozvoje ve vztahu k živému dědictví.

Tento diagram byl představen a sdílen s ostatními smluvními státy Úmluvy 2003 a přeložen zatím do šestnácti jazykových mutací včetně češtiny (společným úsilím pracovníků Ministerstva kultury a Národního ústavu lidové kultury), které je možné stáhnout a vytisknout z webových stránek:

https://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/en/article/kestavan-kehityksen-kompassi-ja-aineeton-kulttuuriperinto

nebo pouze česky: https://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/assets/Wheel-Chart-CZ.pdf a použít pro vlastní účely – ať už k analýze vlastní práce a činnosti dotčené instituce nebo nevládní organizace. Nástroj lze využít v rámci workshopů dotčených institucí nebo nevládních organizací, k diskusím, analýzám a nalézání nových způsobů, jak pracovat s tématem udržitelného rozvoje v jejich každodenních činnostech.

Práci s nástrojem ilustruje video v angličtině (s možností aktivace anglických titulků): https://youtu.be/mHMKqAs5XLw, k jejímu osvojení byl uspořádán online workshop, na který se zaregistrovalo sedmdesát účastníků z dvaceti zemí světa. Českou republiku aktivně reprezentovali pracovníci Ministerstva kultury, NÚLK a Národního muzea v přírodě, sestřih je dostupný z: https://youtu.be/G9ZPuv783xk.

Co se týká samotného diagramu, čtyři dimenze udržitelného rozvoje (ekologická, ekonomická, sociální a kulturní) byly rozděleny do osmi kategorií otázek uvedených po obvodu kola, které jsou vzájemně propojeny. V každé kategorii naleznete tři otázky, které vám pomohou analyzovat a rozvíjet současnou situaci.

Národní ústav lidové kultury bude distribuovat výtisky Kola udržitelnosti v českém jazyce vybraným institucím, s nimiž dlouhodobě spolupracuje.

Další informace vč. kontaktních údajů naleznete pod prvním z výše uvedených odkazů v angličtině, pod druhým v češtině.