Menu

Komentovaná prohlídka zámeckého parku ve Strážnici

Vážení milovníci přírody,

zveme Vás 20. 10. 2020 od 16 hod. na komentovanou prohlídku zámeckého parku ve Strážnici. Doc. Krejčiřík vysvětlí provedená pěstební opatření a plánované kácení dřevin v zámeckém parku za účelem zlepšení jeho stavu. RNDr. Pospěch představí vzácné druhy živočichů žijících v parku, vysvětlí zájemcům uložení dřevní hmoty do broukovišť a další zajímavosti.

Sraz zájemců bude 20. 10. 2020 v 16 hod. před zámkem. Jste srdečně zváni.

Na prohlídku Vás zve odborný garant investiční akce „Podpora biotopu strakapoudů jižního a prostředního v ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví, CZ.05.4. 27/0.0/0.0/18_107/0008845“ Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.