Menu

Zahájení výstavy Homo faber Olomouc

Výstava Homo faber  – Nositelé tradice lidových řemesel

11. 9. 2020 byla v Olomouci v prostorách budovy Oranžerie zahájena výstava Homo faber – Nositelé tradice lidových řemesel. Výstava představuje 35 výrobců, kteří se zabývají lidovým řemeslem a jsou držiteli titulu Nositel tradice lidových řemesel. Mezi již dříve oceněnými výrobci zde mají své čestné místo Nositelé tradice lidových řemesel za rok 2020 – Marie Bilíková z Babic, oceněná v oboru tkané výrobky z kukuřičného šustí, Jana Štefková z Vamberka v oboru tradiční vamberecká mnohopárová a pásková krajka, Marie Vlčková z Uherského Ostrohu v oboru batikované a zelové kraslice z Uherskoostrožska, Milan Bartoš a Jaroslav Plucha ze Dvora Králové nad Labem v oboru výroba forem na modrotisk a Alexandr Slavík z Krumvíře v oboru řezbářství reliéfních forem na potraviny.

Kromě Nositelů tradice lidových řemesel je na výstavě prezentován také Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR spolu dvěma nově zapsanými prvky, kterými jsou Tradiční hody s právem na Uherskohradišťsku a Tradiční krajkářství na Vamberecku. Na přípravě výstavy se podílel Národní ústav lidové kultury, město Olomouc a výstaviště Flora Olomouc.

Výstava bude otevřena do 4. 10. 2020.