Menu

Pokyny pro návštěvníky zámku

Pokyny pro návštěvníky zámku Strážnice v době šíření onemocnění COVID-19

V návaznosti na šíření onemocnění COVID-19 platí pro návštěvníky zámku zpřísněné pokyny nad rámec obecně vydaného návštěvního řádu. Podrobnější informace získáte u pokladny.

Prohlídkový okruh

  • Historické prostory
  • Výstava „Historické loutky ze sbírek Milana Knížáka“
  • Výstava „Vladimír Drápal – obrazy, grafiky, plastiky“
  • Expozice Lidový oděv na Moravě

Prohlídky s průvodcem každou celou hodinu.

Po dobu trvání epidemiologické situace jsou návštěvníci povinni:

  • dezinfikovat si ruce /dezinfekce u pokladny/,
  • nosit roušky během celého okruhu prohlídky,
  • dodržovat doporučené odstupy,
  • nedotýkat se exponátů a předmětů,
  • řídit se pokyny průvodce a pokladní.

 

 

 

 

 

 

Návštěvníci vstupují do objektu na vlastní riziko, NÚLK neručí za zdravotní stav návštěvníků. Pokud patříte do rizikové skupiny, zvažte návštěvu zámku.