Menu

Běh o Barchan - redokumentace

Z důvodů periodické redokumentace statků zapsaných na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky proběhlo fotografování a přímý výzkum Běhu o Barchan v Jemnici 20. června 2020. Letošní ročník se z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví uskutečnil symbolickou formou. Samotný běh proběhl bez přístupu veřejnosti a v přítomnosti kamer, živé vysílání je možné ze záznamu zhlédnout pod odkazem https://youtu.be/oPfLQGkvilA. Poté následoval historický průvod městem. Získané materiály slouží jako podklad pro další výzkum a jsou součástí zprávy pro Ministerstvo kultury a jeho prostřednictvím i pro Národní radu.

Mgr. Jan Blažek