Menu

Svatodušní slavnosti v Troubsku - fotodokumentace

31. května 2020 proběhla fotodokumentace a přímé pozorování svatodušních slavností v Troubsku. Průvod krojovaných obcí jako každoročně uzavírala královská družinka, v jejímž středu byl voděn král a v čele šerha, který mezi zpěvem chasy a hrou hudby vyvolával tradiční texty. Na prostranství pod májí šerha četl rýmovačky o dívkách z krojované chasy. Po odjezdu krále byl program ukončen čtením básní těchto dívek o chlapeckých protějšcích. Výstupy z dokumentace budou prezentovány na zasedání Sboru pro ochranu a uchování jízdy králů na Moravě.