Menu

Veletrh Památky - Muzea - Řemesla 2020

Veletrh PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA 2020 se uskutečnil v souběhu s největší akcí v oboru cestovního ruchu u nás, a to s 29. ročníkem středoevropského veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2020, ve dnech 13. – 16. února 2020 na Výstavišti v Praze – Letňanech. Národní ústav lidové kultury se aktivně spolu s dalšími příspěvkovými organizacemi zúčastnil a prezentoval na stánku MK ČR.

Veletrh umožnil představit široké veřejnosti instituce zabývající se péčí o kulturní dědictví České republiky. Součástí prezentace byly i ukázky tradičních lidových řemesel, které návštěvníkům představili zástupci řemeslníků oceněni titulem Nositel tradice lidového řemesla.

Veletrhu se kromě cestovních kanceláří a regionů z různých zemí Evropy zúčastnily mj. reprezentativními expozicemi i všechny kraje ČR.

Gallery Plugin

Další informace k veletrhu:  http://pamatky-muzea-remesla.cz/