Menu

Zasedání Rady pro dětské folklorní hnutí CIOFF v Maďarsku

Ve dnech 30. 1. - 2. 2. 2020 proběhlo zasedání Rady pro dětské folklorní hnutí CIOFF v Maďarsku. Členkou šestičlenné komise zástupců jednotlivých sektorů celého světa je také národní delagátka CIOFF Czech Republic Markéta Lukešová. Během jednání obnovené komise byl vytvořen akční plán průzkumu situace dětského folklorního hnutí ve světě, byly připraveny dotazníky, jež budou distribuovány do všech členských zemí, sestavena byla také dlouhodobá koncepce práce Rady pro dětské folklorní hnutí CIOFF.