Menu

Zasedání Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku - listopad 2019

Ve středu 20. 11. 2019 v 17 hodin se v růžovém salonku zámku Strážnice uskutečnilo zasedání Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku.
Program jednání Sboru lektorů byl následující:
1. Zahájení
2. Zhodnocení Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku 2019
3. Příprava regionálních kol Soutěže 2020 – termíny, garanti
4. Seminář pro tanečníky verbuňku 2020 – termín
5. Přehled dokumentace verbuňku NÚLK
6. Aktuality z terénu od členů Sboru - regiony
7. Bučovicko – ukázka z terénu
8. Diskuse, různé

Gallery Plugin