Menu

Zasedání Sboru pro ochranu a uchování jízdy králů na Moravě

V pátek 15. 11. se v sídle NÚLK uskutečnilo zasedání Sboru pro ochranu a uchování jízdy králů na Moravě. Vedle pověřených pracovníků NÚLK se jednání zúčastnili organizátoři jednotlivých jízd, odborníci regionálních pracovišť a host z oblasti Hané (jízda králů v Chropyni a Kojetíně). Zasedání jako vždy proběhlo v přátelské atmosféře s živou diskuzí nad současnou praxí jízd králů. Součástí jednání bývá pravidelné předávání propagačních materiálů a informací pro archiv NÚLK v souladu s plněním záchovných opatření ke statku zapsanému  do Reprezentativního seznamu UNESCO.