Menu

Muzičky 2019

Muzičky 2019 – Hrajeme Strážnicko

Tvůrčí dílnu interpretace lidové hudby pro mládež od 12 let

Pořadatel: Národní ústav lidové kultury

Termín 22. – 24. 11. 2019

Místo konání: Zámek ve Strážnici

Přihláška ke stažení

 

            Projekt Muzičky jako tvůrčí dílna dětských a mládežnických muzik zaměřených na interpetaci lidové hudby se koná každoročně od roku 2006 (od roku 2008 je jejím pořadatelem Národní ústav lidové kultury). Cílem projektu je podpora dětských a mládežnických muzik, jejichž nebývalý rozmach u nás s potěšením zvláště v posledních letech sledujeme. Od roku 2019 dochází k inovování projektu a jeho zaměření na jednu folklorní oblast. Letošní ročník je věnován Strážnicku. Cílem a smyslem projektu je pomoci mladým muzikantům poznat regionální specifika naší lidové hudby, a to prostřednictvím skupinové výuky zaměřené na jednotlivé nástroje či nástrojové sekce fungující v rámci hudebních seskupení interpretujících lidovou hudbu a následné „besedy u cimbálu“, kde si účastníci mohou vyzkoušet své dovednosti ve hře s vybranou regionální muzikou. Dále formou přednášek o lidové hudební tradici daného regionu – o regionálních specifikách hudebního folkloru, o písních a jejich interpretaci vzhledem k tancům, které se při nich tančily (tempo, styl doprovodu), plánováno je spojení s ukázkou příslušných tanců, představení základních typů kroje vybraného regionu, jeho užití, funkce.