Menu

Zasedání České národní sekce CIOFF

V pátek 4. října se v Technickém muzeu v Brně uskutečnilo Zasedání členů České národní sekce CIOFF. Setkání se zúčastnili zástupci Ministerstva kultury ČR, Národního ústavu lidové kultury, zástupci členských festivalů, organizací i folklorních souborů. Během pátečního odpoledne byly projednány důležité body jako činnost sekce v uplynulém roce, participace členských souborů na zahraničních festivalech, přijetí nových členů atp. Jedním z nejdůležitějších bodů jednání byla volba Výboru ČNS CIOFF na následující období čtyř let. Jako prezident byl jednohlasně opět zvolen stávající prezident - ředitel NÚLK - dr. Martin Šimša; pozici víceprezidentky bude v následujícím období zastávat dr. Romana Habartová. Dalšími členy Výboru byli

zvoleni: Ing. Jana Kahounová, Kateřina Macečková, Ivo Urban a Milan Zelinka.

V závěru jednání referovali jednotliví zástupci festivalů o jejich přípravě a realizaci v uplynulém roce.