Menu

Mezinárodní konference 5th Heritage Forum of Central Europe: Heritage and Environment

Ve dnech 19. – 20. 9. proběhla v polském Krakově mezinárodní konference 5th Heritage Forum of Central Europe: Heritage and Environment. Pracovník NÚLK, Mgr. Martin Sítek se konference zúčastnil s příspěvkem o myslivosti a sokolnictví jako nehmotném kulturním dědictví. V příspěvku představil oba statky, které jsou zapsány do Seznamu nemateriálních statků TLK ČR a Reprezentativního seznamu UNESCO, jejich historii, současné projevy a nové výzvy, se kterými se musí vypořádat. Na konferenci vystoupila celá řada odborníků ze států střední Evropy, Pobaltí, nebo také jižní a východní Evropy.