Menu

Modrotisk - rezistentní / rezervážní ruční tisk a barvení indigem v Evropě

English title: Blueprint - resist block printing and indigo dyeing in Europe

Publikace je věnována nehmotnému kulturnímu prvku „MODROTISK -REZISTENTNÍ / REZERVÁŽNÍ RUČNÍ TISK A BARVENÍ INDIGEM V EVROPĚ“, k jehož zápisu do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva došlo v roce 2018. Nadnárodní nominace vznikla v rámci spolupráce pěti středoevropských zemí (Rakouska, České republiky, Maďarska, Německa, a Slovenska). Publikace obsahuje studii o českém modrotisku, kterou zpracovala odbornice na danou řemeslnou techniku Klára Binderová - Jurková. Vydání nominační dokumentace tiskem je jedním z dohodnutých záchovných opatření k tomuto prvku. Kniha je vydávána v česko - anglické jazykové mutaci za účelem propagace fenoménu modrotisku na národní i mezinárodní úrovni. Přílohu publikace tvoří samostatný DVD nosič s krátkým dokumentárním filmem o modrotisku, který vznikl jako doprovodný prezentační materiál nominačního textu.


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

ISBN: 978-80-88107-31-6
Rok vydání: 2019