Menu

Výstava Homo faber v Litomyšli

Dne 6. 9.  2019 byla v prostorách zámeckého pivovaru Litomyšli zahájena výstava Homo faber. Výstava představuje 35 výrobců, kteří se zabývají lidovým řemeslem a jsou držiteli titulu Nositel tradice lidových řemesel. Mezi již dříve oceněnými výrobci zde mají své čestné místo Nositelé tradice lidových řemesel za rok 2019 – manželé Petr a Zlatuše Hejdovi, kteří se zabývají výrobou krojové obuvi a opasků, Pavel Horák oceněný v oboru Lidové broušené sklo a Pavel Sarauer v oboru Štípaná šumavská holubička. Na realizaci výstavy se podílelo Evropské školicí centrum a Městská galerie Litomyšl. Výstava potrvá do 22. 9. 2019.

Gallery Plugin