Menu

Regionální folklor do škol - manuál pro učitele II

Manuál pro učitele II
Autorky: Alena Schauerová, Magdalena Maňáková
Národní ústav lidové kultury Strážnice 2019
ISBN978-80-88107-32-3

V rámci projektu Tady jsme doma - Regionální folklor do školy. Byla vydána kniha Manuál pro učitele II, která navázala na první, velmi úspěšný díl z roku 2015.

Manuál je inspirací i praktickým návodem pro učitele, jak ve vyučování využít i přiblížit dětem nižšího stupně základní školy tradice lidové kultury jejich obce a regionu. Přináší konkrétní folklorní materiál (říkadla, písně i s notovým záznamem, hry, návody na praktickou činnost) i jejich didaktické zpracování ve formě netradičních vyučovacích hodin, krátkých projektů a projektových dnů. Konkrétní obsah se prezentuje v šesti základních tématech, které korelují s Rámcovými vzdělávacími programy. Dále je doplňují dva texty, které jsou praktickými ukázkami, jak lze pracovat s lidovou písní ve vyučování a jak lze využívat hru.

Na didaktickém zpracování se podílely zkušené učitelky, které jednotlivé projekty v pedagogické práci ověřily. Praktické části manuálu předchází dvě teoretické stati o podobě a realizaci projektu a o zvykosloví. Kniha je doplněna bohatou obrazovou dokumentací.

Autorky knihy Alena Schauerová a Magdalena Maňáková.

Publikaci lze zdarma vyzvednout na NÚLK Strážnice nebo za úhradu poštovného.
Vyplňte prosím tento formulář a zašlete na email.