Menu

Mezinárodní folklorní festival Strážnice 2019

Srdečně vás zveme na 74. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2019 a 37. ročník Folklorního festivalu Dětská Strážnice 2019, který se koná ve dnech 27. – 30. června 2019.

Akreditace na MFF Strážnice 2019 posílejte do 20. června 2019 na zdenek.bobcik@nulk.cz!

Na našich internetových stránkách www.festivalstraznice.cz najdete:

Na facebookové stránce Festival Strážnice najdete:

  • Pořady festivalu jako jednotlivé události. Návštěvníci si mohou předem naplánovat „svůj“ festival a v průběhu akce budou dostávat přes svůj fb účet zprávu o tom, kdy a kde jaký pořad začíná: https://www.facebook.com/pg/festivalstraznice/events/?ref=page_internal.
  • Projekt Znovu do Strážnice, ve kterém nabízíme pozvánky, vzpomínky a medailony osobností, autorů pořadů nebo účinkujících, kteří se na festival rádi vrací. Jednotlivé příspěvky najdete na facebooku při zadání hesla #znovudostraznice.
  • Zároveň zde najdete soutěžní příspěvky návštěvníků, kteří posílají fotky a také píší svá vyznání festivalu pod heslem #mffsoutez.

Programy velkých amfiteátrů v zámeckém parku

Mnoho z návštěvníků vyhledává na strážnickém festivalu večerní komponované pořady zasazené do prostředí velkých amfiteátrů v zámeckém parku. Festival otevře Slavnostní zahájení (pá 20.00) na amfiteátru Bludník, na kterém přivítáme domácí i zahraničí hosty a oceníme potleskem osobnost, která převezme Cenu Ministerstva kultury za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru za rok 2018.

Následuje program Prostá krása, aneb Deset kapitol z lidové kultury (pá 20.30), inspirovaný publikací etnografa Václava Frolce: „Lidová kultura je v mysli dnešního člověka romanticky viděným místem, v němž jsou k sobě lidé citově poutáni estetickými a morálními hodnotami, prostorem pro poznání hodnot předávaných z generace na generaci, platformou, na níž se potkává staré s novým, minulost se současností.“ Amfiteátr Bludník bude patřit účinkujícím ze severního i jižního Kyjovska.

Soubory ze zahraničí přivítáme v pořadech Z krajin za obzorem v pátek a sobotu večer o půl jedenácté na Bludníku. Bez bab (pá 20.30), tak se jmenuje pořad o mužských tanečních projevech s představením sólistů a popisem jednotlivých tanců: „Síla, hbitost, která odedávna dávala záruku ochrany rodu, se zúročila a projevila i v tanečních projevech mužů. Pod vlivy prostředí, obvyklosti způsobu obživy i generacemi zažitých zkušeností se takto v jednotlivých regionech vytvořila řada mužských tanců. Pojďte se na některé z nich s námi podívat.“

Páteční i sobotní noc bude patřit dědictví Beskydských Horalů žijících na česko-polsko-slovenském pohraničí. Pořad Ze života stromů (oba večery 22.30) bude o symbolech a magickém umění goralského lesa: „Taneční sólisté předvedou nestylizované provedení tanců „łowiynziok“, „zbójnicki“, „patykowy“, „jawornicki“ a také jednotliví sóloví muzikanti i kapely představí goralské písně ve zcela přirozené improvizované podobě, bez upravovatelských zásahů do původní folklorní materie.“ Sobotní večer na Bludníku zahájí Předání Cen České národopisné společnosti (so 20.10).

Regionální pořad folklorních souborů nás letos zavede do širšího Plzeňska v pořadu Plzeňáci (so 20.30). Můžete se seznámit s hudbou, písněmi a tancem plzeňského venkova 19. a první poloviny 20. století v současné tvorbě souborů a muzik: „Regionální pořad představí tradiční hudbu, píseň a tanec plzeňského venkova 19. a první poloviny 20. století v současné tvorbě zavedených, převážně městských folklorních souborů a muzik. Jejich pojetí má stále na zřeteli úctu ke kulturnímu dědictví našich předků a opírá se o znalost historických pramenů. Nepostrádá však zdravý odstup, hravost a humor.“

Po dvou letech se na festivalové podium vrací Domovina (so 20.30), pořad národnostních menšin žijících v České republice: „Jako vždy zde budou prezentovány nejrozličnější ukázky lidových tradic vybraných národnostních menšin. A jako vždy se Domovina stane jakýmsi „domácím“ a zároveň „zahraničním“ pořadem festivalu. Ukáže, že národnostní menšiny obohacují Českou republiku a její kulturní život po mnoha stránkách.“

A vrací se i loni velmi očekávaný společný galaprogram souborů VUS Ondráš a SĽUK (so 22.30). Věřme, že pršet letos nebude: „Ondráš i SĽUK divákům představí výběr ze své tvorby, ale i společná hudební a taneční čísla, během kterých uvidíme na jevišti obě tělesa v harmonickém spojení. Zjednodušeně řečeno, Ondráš a SĽUK nabídnou návštěvníkům strážnického festivalu výběr toho nejlepšího z repertoáru obou těles s obohacením o jejich vzájemné hudební a taneční propojení.“

Na velkých amfiteátrech budou i pořady během dne. V sobotu je to především Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Dopolední semifinále (so 9.00), do kterého postupují čtyři desítky chlapců z regionálních soutěží, se skuteční tradičně na amfiteátru Zahrada. Finále si nenechejte ujít na amfiteátru Zámek, letos o půl hodiny dříve (so 16.30): „Velmi si přízně návštěvníků vážíme a budeme rádi, když se ve stejném počtu potkáme při letošním ročníku a naše Soutěž pro Vás bude opět jedním z vrcholů strážnického festivalu.“

Amfiteátr Bludník se rozezní netradičně i v sobotu po poledni, kdy začne pořad Zpěváčci (so 13.00) s vybranými dětskými sólisty letošního ročníku dětských pěveckých soutěží z Čech, Moravy a Slezska. „Jednou z nemnoha možností ukázat a podpořit dětské zpívání lidových písní jsou soutěže či přehlídky. Vybraní účastníci letošních soutěží a přehlídek nás opět přesvědčí, že v Čechách, na Moravě i ve Slezsku o zlatá hrdélka není nouze.“

Amfiteátr Zahrada ožije i v neděli dopoledne hudebním pořadem Jablko od stromu (ne 10.30), kde se potkají pravnučky tří významných osobností, kterými byli Joža Uprka, Vladimír Úlehla a Samko Dudík: „Pořad představí tři různé přístupy k lidové písňové tradici, tři cesty, kterými se dnes nejčastěji vydávají interpreti písňového folkloru. Je to cesta od folkloru k world music.“

Tance s přáteli (10.30) lákají každoročně ty, kteří se chtějí naučit tance zahraničních hostů. Pokud se chystáte na festival až v neděli, pak vás zveme na amfiteátr Bludník, kde proběhnou reprízy pořadů Plzeňáci (ne 12.00) a Bez bab (ne 13.30). To nejlepší na konec (ne 15.00), aneb Slavnostní galaprogram na zakončení festivalu, pak programovou nabídku velkých festivalových podií uzavře. „Diváci se mohou těšit na celou řadu atraktivních vystoupení, a proto určitě nebude nouze o bouřlivé ovace. Oficiální závěr pořadu pak bude patřit jako vždy řediteli Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici a vlajkonošům.“

Dětská Strážnice

Před deseti lety se poprvé konali společně mezinárodní folklorní festival a Dětská Strážnice. Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Strážnice jsou připraveny pořady a zábavy pro děti Ta naše písnička česká (čt 19.30) a Správní kluci, správné holky (pá 10.00).

V letošním roce oslaví deset let své činnosti projekt Tady jsme doma – Regionální folklor do škol (pá 17.00), jehož cílem je začlenění regionálních tradic lidové kultury do vyučování a prohloubení kulturního vnímání dětí. „Spolu se s dětmi, které se zúčastnily jubilejního desátého ročníku projektu, vystoupí v programu také děti z folklorního souboru Lipovjánek ze slováckého Horňácka.“

Pořad dětských folklorních souborů nese letos název Kudy do zahrady (so 10.30) a tématem je dialog mezi generacemi, dary země i dary života. „Do zahrady vede mnoho cest. Záleží jen na nás, kterou si zvolíme. Tu s muzikou a písničkou? Širokou a prostornou pro celé generace, nebo tu sotva znatelnou, po níž chceme kráčet sami? Lemovanou květinami, vonící chlebem, zaslouženou prací? Všechny nás zavedou do naší zahrady života.“

Součástí Dětské Strážnice je interaktivní program Dětský dvůr (so 10.00) a projekt Muzičky, na kterém se představují absolventi mezinárodní hudební dílny dětských a mládežnických lidových muzik: „Letos to budou Cimbálová muzika Dětského lidového souboru Jamírek z Újezdu u Brna, Folklorní soubor Meteláček ze ZUŠ Chválenická v Plzni, Detská ľudová hudba Brezinka z Bolerázu.“

Festivalové pořady ve skanzenu

Nejen festivalová pódia zámeckého parku, ale i přilehlý skanzen ožívá v době festivalu pestrou nabídkou pořadů. Dovede si představit páteční odpoledne ve skanzenu bez pořadu o víně? Ve vinohradnickém areálu bude i letos a nese název Kdo se napil, ví to pravé (pá 17.00 a ne 10.00). V areálu lučního hospodářství zastihnete Folklorní školu o čarovném kolovrátku (10.00), Slováckou čítanku s výběrem ze zlatého fondu regionální literatury (11.00) a Folklorní školu o folkloru ve škole (13.00).

V sobotu v deset dopoledne začíná Dětský dvůr, ale také Přehlídka tradičních řemesel, na které se představí výrobci ocenění titulem Nositel tradice lidových řemesel. „Titul byl poprvé udělen v roce 2001 a v současné době patří mezi jeho držitele sedmdesát čtyři výrobců z Čech, z Moravy a ze Slezska. S některými z nich jste se měli možnost seznámit již v minulých letech, letos své řemeslo představí 27 z nich.“

Areál Horňácka a vinohradnický areál bude v sobotu odpoledne patřit rozsáhlému pořadu Přes ty vinohrady je tam pěkná cesta (so 13.00) o roku vinaře na Strážnicku. „Připravili jsme pořad zaměřený na prezentaci dávných i současných pracovních činností, zvyků a slavností spojených s vinohradnictvím a vinařstvím. Svým charakterem přispívá k oživení prostoru skanzenu a pokouší se navodit atmosféru autentického prostředí vinohradů, vinohradnických búd a obydlí řemeslníků.“

Amfiteátr ve skanzenu ožije vedle sobotních dětských pořadů také v neděli krátce před polednem hudebním programem Písně pro nevěstu (ne 11.30), ve kterém zazpívají ženské sbory z Moravy, Čech a Slovenska: „Letošní pořad je věnován písním, které ženy a dívky zpívaly v průběhu tradičních svateb nejen v minulosti (písemné záznamy svatebních obřadů byly pořizovány již koncem 19. století), ale mnohé z nich, v původních i obměněných podobách, zpívají dodnes.“  

Ve festivalovém programu najdete také volná vystoupení souborů v pořadu Jaké si to uděláte, takové to budete mět (ne 12.30). „Účinkující soubory předvedou formou volných vystoupení to nejlepší ze svého repertoáru a diváci se tak mohou těšit na pestrou škálu pěveckých, tanečních i muzikantských projevů interpretů z Čech, Moravy, Slezska i Slovenska, včetně zástupců rusínské a gruzínské menšiny v ČR.“

Pořady k tanci, zpěvu, odpočívání i ochutnávání

Letos podruhé se návštěvníkům otevře Zbojnická lúka, obnovená festivalová scéna a na ní celodenní program s tanečními a hudebními workshopy (so 10.00, ne 13.00). Pokud chcete ochutnat speciality ze Slovácka, navštivte Jarmark chutí a vůní (so 10.00). Zatancovat a zazpívat si můžete při Zábavách a Nocích s hudci (pá 19.00, so 12.00, ne 10.00) s cimbálovými a dechovými muzikami. Mezi nejvyhledávanější programy tradičně patří Slavnostní průvod (so 15.00), který i letos vyjde od Skalické brány směrem do centra města.

Pro milovníky dechovky i letos zařazujeme Odpoledne s dechovkou (ne 14.30) na Ostrůvku. Připravujeme koncert dechové hudby Mistříňanka.

Mezi specifická festivalová místa patří kostel Nanebevzetí Panny Marie, kam bude přenesen pořad Pašije podle Jana (so 9.00), lidové oratorium v podání Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů a hostů.

Vrátíme se také pro prostředí strážnické synagogy s pořadem Karpatské návraty (so 11.00 a 14.00), který zprostředkovává vývoj hudebního folklóru na slovensko-moravském pomezí od konce 19. století do poloviny 20. století: „Především se ale můžete těšit na hudební vstupy, které prezentují místní hudební folklor ve stylově co nejpůvodnější (nejednou syrové) podobě a zvukově tak vracejí diváka do času a prostoru neovlivněného krúžkařskou a souborovou vlnou folklorního hnutí.“

Navštívit můžete také Rytířský sál strážnického zámku, zastihnete tam pořad Folklorní škola: Plzeňsko (so 10.00) a Stroj času: perličky na dně strážnické fonotéky (so 16.00 a ne 9.00). Tolik z letošní festivalové nabídky. Než se ponoříte do festivalového dění, zveme na krátké Setkání u busty Slávka Volavého, zakladatele festivalu v pátek 28. června v 19. hodin.

Jana Polášková, předsedkyně Senátu programové rady MFF Strážnice, zve: „Strážnický festival je obrazem toho, jaký má společnost vztah ke svým tradicím, jak je uchovává a rozvíjí. A spoluúčast dětí na interpretaci prvků lidové kultury je jistotou, že pro radost a naději, pro vzpomínky i nová poznání, pro setkání s přáteli a lidovou kulturou budeme moci na festival do Strážnice jezdit znovu a znovu. Buďte srdečně vítáni!“

Festival se koná za podpory Ministerstva kultury

Strážnice, 10. června 2019

info@nulk.cz, festival@nulk.cz, www.festivalstraznice.cz