Menu

Děti z waldorfské Základní školy Olomouc si ve skanzenu vyzkoušely stavbu hliněného domu

Dne 29. května 2019 se děti ze třetí třídy waldorfské školy Olomouc zúčastnily edukačního programu zaměřeného na tradiční hliněné stavby. Cílem vzdělávací aktivity bylo přiblížit malým stavitelům tento základní stavební materiál a možnosti jeho použití při budování venkovského obydlí. Názornou formou byli žáci seznámeni se zpracováním hlíny. Prakticky si pak mohli vyzkoušet výrobu řezané slámy, která se do hlíny přidávala, výrobu nepálených cihel a stavbu hliněných stěn. Zvláštní pozornost byla kladena na pochopení principu skladby cihelného zdiva. Součástí této vzdělávací aktivity byla i přednáška, která malým posluchačům podrobněji přiblížila i širší souvislosti dané problematiky.