Menu

Setkání zástupců Ministerstva kultury ČR, Národního ústavu lidové kultury, pracovníků regionálních pracovišť a Nositelů tradice lidových řemesel 15. a 16. 5. 2019 v Brně

Ve dnech 15. a 16. 5. se v Brně uskutečnilo setkání zástupců Ministerstva kultury ČR, NÚLK, pracovníků regionálních pracovišť pověřených péčí o tradiční lidovou kulturu a Nositelů tradice lidových řemesel.  První den setkání probíhala v Löw-Beerově vile jednání pracovníků regionálních pracovišť a Nositelů tradice. Petra Hrbáčová  z NÚLK představila výrobce oceněné titulem Nositel tradice v letech 2017 — 2018 a publikační a prezentační aktivity, související s oceněním. Účastníci jednání byli dále seznámeni s dotačními tituly MK ČR, které je možno čerpat na podporu tradičních lidových řemesel.  Věra Colledani z Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu Jihomoravského kraje prezentovala aktivity, související s krajským oceněním Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje, zejména projekt na začlenění výrobců zabývajících se tradičními řemesly do výuky středních odborných škol. Další přednášející, Jan Buchta z Galerie výtvarného umění v Hodoníně, prezentoval projekt „Dny otevřených ateliérů“ s výzvou k zapojení řemeslníků a jejich dílen do projektu. Po skončení přednášek debatovali zúčastnění na téma možných způsobů podpory lidových řemesel v  ČR. Na závěr byla pro účastníky připravena prohlídka expozice v Löw-Beerově vile a prohlídka expozice a zahrady vily Tugendhat. Druhý den pokračoval program setkání exkurzí do památkové rezervace Stará huť u Adamova a do modrotiskové dílny rodiny Danzingerovi v Olešnici.