Menu

Muzejní noc 2019

Pracovníci Národního ústavu lidové kultury připravili v rámci 3. ročníku Muzejní noci netradiční večerní prohlídky pro veřejnost.

Letošní program s názvem Zámek ve světle svíček byl zaměřen na rod pánů ze Žerotína, kteří se na konci 15. století po pánech z Kravař stali vlastníky strážnického panství, a  přestože drželi Strážnici pouze do roku do roku 1628, nesmazatelně se zapsali do její historie a právě za jejich vlády došlo k největšímu rozkvětu zámku.

Nejen prohlídky, ale i doprovodný program na nádvoří zámku přilákaly stovky návštěvníků.

Gallery Plugin