Menu

Projekt Tady jsme doma

Tady jsme doma – regionální folklor do škol je projektem, který se zabývá návratem prvků tradiční lidové kultury do výuky na prvním stupni základní školy.

Jejím z jeho úkolů je i metodická a odborná pomoc přímo v zapojených školách. Proto ve dnech 6. a 7. května 2019 proběhla inspekční cesta do Prachatic na Základní školu Vodňanská, která je jeho součástí již 9 rok a nyní v něm pracuje již 8 tříd.

Proběhla dokumentace pedagogických metod a odborné konzultace vybraných oblastí tradiční lidové kultury. Děti se svými učitelkami předvedly také lidové tance jižních Čech, své výtvarné práce a pásmo Konopická, připravované na MFF Strážnice 2019.

Ukázka akce Vítání jara na webových stránkách školy:

https://www.zonerama.com/ZSVodnanska/Album/5229095