Menu

Odešel Jiří Traxler

Ve středu 17. dubna 2019 zemřel ve věku 72 let přední český etnomuzikolog, hudební skladatel, scénárista a hudebník - PhDr. Jiří Traxler. Svůj profesní život zasvětil bádání v oblasti lidové písně a hudby, byl vydavatelem a spoluvydavatelem sborníků, zpěvníků, edic kramářských písní a městského folkloru. Jeho jméno je neodmyslitelně spjato s Etnologickým ústavem České akademie věd, kde pracoval jako folklorista v oddělení etnomuzikologie a zanechal nesmazatelnou stopu v podobě mnoha vydaných písňových sbírek i dalších neméně důležitých děl svého oboru.