Menu

Seminář pro tanečníky slováckého verbuňku

Národní ústav lidové kultury připravil v sobotu 9. března v prostorách zámku Strážnice odborný seminář pro aktivní účastníky Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku při MFF Strážnice a jejích regionálních kol, ale i pro zástupce vesnických chas, vedoucí folklorních souborů a pro další zájemce o tento tanec. Více než 30 účastníků bylo seznámeno se změnami a novým statutem Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku pro rok 2019, dále bylo promítnuto finále Soutěže z r. 2018, které svými odbornými komentáři doplnili přítomní porotci Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku.

Gallery Plugin