Menu

Seminář pro tanečníky slováckého verbuňku

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro tanečníky slováckého verbuňku, který pravidelně připravujeme pro aktivní účastníky Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku při MFF Strážnice a jejích regionálních kol, dále pro zástupce vesnických chas, vedoucí folklorních souborů i pro další zájemce o tento tanec.

Seminář se bude konat v sobotu 9. března 2019 od 9:00 hodin v reprezentačních prostorách Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici.

Program semináře:

  1. Změny a novinky v organizaci Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku v r. 2019
  2. Promítnutí finále Soutěže z r. 2018 doplněné komentáři porotců
  3. Diskuse, různé

 Těšíme se na Vaši účast.

                                                                                                           PhDr. Martin Šimša, Ph.D.

                                                                                               Ředitel Národního ústavu lidové kultury