Menu

Aktualizace Metodického pokynu pro vedení „Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky“.

Odbor regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury ČR vydal aktualizovaný Metodický pokyn pro vedení „Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky“.

Cílem tohoto metodického pokynu je definovaní postupů v rámci procesu navrhování a zapisování nemateriálních statků tradiční lidové kultury do Seznamu a stanovení úlohy Ministerstva kultury, Národní rady pro tradiční lidovou kulturu a Národního ústavu lidové kultury se sídlem ve Strážnici v uvedeném procesu.

Přílohou metodického pokynu je Návrhový a evidenční list nemateriálního statku tradiční lidové kultury k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky, který slouží jako předepsaný formulář pro předkladatele nových nominací.

Metodický pokyn pro vedení Seznamu nemateriálních statků TLK ČR 2018   ke stažení  (*.doc) 108 Kb

Návrhový a evidenční list formulář final   ke stažení ( *.docx) 43 Kb