Menu

Jednání Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku

V prostorách strážnického zámku se v úterý 13. listopadu uskutečnilo jednání Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku. Na programu jednání byly informace o změnách v Soutěži o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku a informace o přípravě regionálních kol Soutěže v roce 2019 - jejich termíny a garanti. Dalším bodem jednání byl termín semináře pro tanečníky verbuňku v roce 2019. Následovaly zprávy z dění v terénu od členů Sboru, kteří podali podrobné informace z regionů. Přítomni byli seznámeni s přehledem dokumentace verbuňku včetně plánu dokumentace na další období. V závěru byly prezentovány videoukázky z terénu, tentokrát byla pozornost zaměřena na oblast Mikulovska ležící mimo Slovácko, konkrétně na tanečníky z Milovic a Perné.