Menu

Workshop pro vedoucí dospělých tanečních kolektivů

Rytířský sál strážnického zámku ožil v sobotu 10. listopadu workshopem pro vedoucí dospělých tanečních kolektivů. Bezmála 40 tanečníků a tanečnic se pod vedením lektorů seznamovalo se správnými zásadami pohybové průpravy tanečníků a možnostmi při tvorbě choreografie.

První ročník workshopu byl zaměřen na základy obou zmíněných oborů.

Dopolední blok pod vedením Rudolfa Danajoviče byl věnován jednoduchým principům při přípravě tanečníků na nácvik, správnému rozpohybování těla a množství variant taneční rozcvičky. Odpolední blok, vedený Davidem Pavlíčkem, zaměřený na práci choreografa s regionálním materiálem, se tentokráte soustředil na oblast Dolního Němčí (Slovácko - Dolňácko).

Účastníci workshopu si nejdříve osvojili základy tance "dolněmčanská", s jehož variantami poté pracovali v menších skupinách s následným rozborem pod vedením lektora.

Workshop se setkal s pozitivním ohlasem ze strany účastníků, jejichž poptávka nemohla být z kapacitních důvodů saturována, proto zvažuje NÚLK možnost, uspořádat podobně zaměřený workshop opět během příštího roku.