Menu

Pronájem nebytových prostor - restaurace Skanzen

Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice, zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor vymezených na přiloženém situačním plánu (příloha č.1), vč. přilehlého venkovního okolí a inventáře, nacházejících se v objektu č.p. 671, ul. Bzenecká, který je vstupním objektem do areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy („MVJVM“). Jedná se o památkově chráněný objekt, evidovaný ve Státním seznamu památek pod rejstříkovým číslem 15 492/7-7002.

Podrobné informace ke stažení ZDE: Oznámení o pronájmu nebytových prostor (*.PDF)

Čestné prohlášení (*.PDF)

Situační plánek (*.PDF)