Menu

Redokumentace nemateriálních statků

„Ve dnech 28. 9. – 30. 9. 2018 ve městě Litomyšl proběhl 80. ročník tradičního kynologického Memoriálu Karla Podhajského. Šlo o mezinárodní soutěž, která zahrnovala několik disciplín v prostředí vody, lesa a louky, při kterých soutěžící vodiči předváděli tradiční dovednosti loveckých psů. Tato významná myslivecká událost byla zdokumentována pracovníkem Národního ústavu lidové kultury v rámci redokumentace Myslivosti – plánovitě trvale udržitelného obhospodařování zvěře a jejího prostředí jako přirozená součást života na venkově, která byla do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury zapsána v roce 2011.“

Gallery Plugin