Menu

Pracovní seminář projektu Tady jsme doma

Ve dnech 21. - 23. září 2018 se konal v budově NÚLK druhý pracovní seminář projektu TJD.

Zúčastnilo se celkem 39 osob. Zaznělo 12 referátů a proběhly dvě praktické dílny (Učíme se s písničkou; Výroba papírových ozdob na jízdu králů), byl promítnut film o Jízdě králů.

 Večer bylo vystoupení ženského sborečku Koňadra z Vracova a posezení s cimbálovou muzikou.

Program byl rozdělen na sdělení o činnosti v projektu a na dílny.

Úvodem, po postupném představování všech zúčastněných, zazněl referát na téma Kulturní kapitál a kulturní identita (A. Schauerová). V kuloárech i v následných e-mailech měl pozitivní ohlas i diskusi.

Prezentace byly rozvrženy:

  1. na informaci o různých formách práce v projektu (Plán práce podle lidového roku, třída proměněná na selskou jizbu, setkávání dvou škol - účastníků projektu.) Zvláště setkání a společně prožité projektové dny se ukazují jako úspěšné i podnětné. Doporučujeme i ostatním, aby podobná setkání v tomto roce uspořádali.
  2. Druhý oddíl přinesl zkušenosti z konkrétní výuky (Seznámili jsme se se zdařilými dílčími projekty na téma regionální lidová kultura. Viděli jsme i konkrétní pomůcky, např. kůň pro sv. Martina, pomůcky pro Montessori školy a ukázku z života dětí (MŠ ve Strážnici).
  3. Třetí oddíl se věnoval spolupráci s institucemi (Jak získat obecní úřad pro spolupráci, spolupráce s domovem seniorů).
  4. Dílny byly zaměřeny na práci s lidovou písní a na výrobu růží a pro Jízdu králů. Obě dílny měly velmi pozitivní ohlas. Podle zpráv už někteří na ně ve vlastní činnosti navázali.

Součástí dílen bylo také promítnutí  filmu - Jízda králů a informace o nehmotném kulturním dědictví zahrnutém do světového kulturního dědictví.

Lze konstatovat, že příspěvky měly velmi dobrou úroveň, byly pozorně vnímány. Všichni účastníci vyjádřili uznání připravenému semináři a ujistili, že byl pro ně motivující.

 

Gallery Plugin