Menu

Seminář etnografické komise AMG ČR

ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČR s finanční podporou MK ČR a Národní ústav lidové kultury připravují na dny 1. a 2. října  Seminář etnografické komise AMG ČR, který se uskuteční v prostorách strážnického zámku.

Program semináře:

Josef Urban – Jízda králů na Hané/lidový obyčej v proměnách času

Silva Smutná – „Já vezmu pentličku zapletu se…“ – výstava o tradiční úpravě a úboru hlavy k ženskému lidovému kroji na Horácku a Podhorácku jindy a nyní.

Soňa Krátká – Velikonoční klapání a obchůzka s maskou Jidáše (seznámení s výsledky terénního výzkumu pro NPÚ ˇUSP Hlinsko v letech 2017 a 2018 na Vysokomýtsku)

Irena Ochrymčuková – trhové slavnosti v Tišnově

Barbora Svobodová – Terénní výzkum: obnovené hody v Letkovicích

Michal Chmelenský – Pastýřské „čarování“ na Plzeňsku

Jana Poláková  – Dva životy, dvě kultury, dvě země – Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století

Petr Číhal – Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje za rok 2018

Romana Habartová – Lidová stavba Zlínského kraje

Jan Káčer – Opravy památkově chráněného objektu v Topolné čp. 93 – zpráva, okruh etnografie v praxi, projekty poslední doby

Alena Prudká – Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury v ČR – vizovické pečivo a staré hanácké právo

Ilona Vojancová – Zkušenosti a spolupráce s lidovými řemeslníky, především s oceněnými titulem Nositel tradice lidových řemesel a Nositel tradice Pardubického kraje

Josef Svoboda - Využití nových pramenů (nejen) k dějinám odívání na Moravě

Alena Křížová – Projekt lidový a zlidovělý šperk v českých zemích

Věra Colledani – Vysypávané ornamenty

Luboš Kafka – podmalby na skle ze sbírek Muzea v Bruntále

Zpráva o aktuální členské základně EK AMG v roce 2018

Zpráva o zasedání výboru EK AMG v roce 2018

Zpráva o přijetí nových řádných členů

Zpráva o přijetí nových individuálních členů