Menu

Nominace projektu Nositel tradice lidových řemesel

NÚLK ve spolupráci s MK ČR vypracoval nominaci na zapsání projektu Nositel tradice lidových řemesel do Seznamu osvědčených postupů UNESCO. Seznam osvědčených praktik je jedním ze tří seznamů UNESCO. Zatímco první dva evidují statky nemateriálního kulturního dědictví, Seznam osvědčených postupů je registrem  programů, projektů a činností, které se v oboru péče o lidovou kulturu osvědčily a můžou být inspiračním zdrojem pro další země.

Projekt Nositel tradice vznikl v roce 2000. Jeho hlavním cílem je podpora, ochrana a zachování lidových řemesel. Podpora probíhá formou veřejného ocenění spojeného s jednorázovým finančním darem oceněnému a zapojením do čerpání grantových titulů. Oceněnému výrobci je propůjčena exkluzivní ochranná známka, s níž smí označovat své výrobky. Za dobu svého trvání byl titul udělen 69 výrobcům v oborech tradiční lidové řemeslné výroby.